CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

a. Đối tượng áp dụng

i. Chính Sách Trả hàng và hoàn tiền này áp dụng đối với Người Mua, Người Bán, các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển, nhân viên giao nhận (shipper) của các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển trên web thương mại Cofa.vn và/hoặc các bên khác có liên quan;

ii. Khái niệm Người Mua sẽ được dùng để chỉ Người Mua hoặc Người Nhận Hàng trong từng trường hợp; Khái niệm Người Bán sẽ được dùng để chỉ Người Bán hoặc Người Gửi Hàng trong từng trường hợp. Cofa bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách trả hàng và hoàn tiền này vào bất cứ thời điểm nào.

b. Phạm vi áp dụng

Chính Sách Trả hàng và Hoàn tiền này quy định về quyền và nghĩa vụ của Người Mua được yêu cầu trả hàng, hoàn tiền cũng như quyền và nghĩa vụ của Cofa, Người Bán, đơn vị vận chuyển và/hoặc các bên có liên quan trong quá trình giải quyết yêu cầu của Người Mua.

2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

a. Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền này và tạo thành một phần của Điều Khoản Dịch Vụ, Cofa đảm bảo quyền lợi của Người Mua bằng cách cho phép Người Mua gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm đã mua (“Sản Phẩm Hoàn Trả”) và/hoặc hoàn tiền trước hoặc sau khi hết Thời Gian Cofa Đảm Bảo. Thời Gian Cofa Đảm Bảo đã được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ.

b. Thời Gian Cofa Đảm Bảo thực hiện bởi Cofa, theo yêu cầu của Người Dùng, để hỗ trợ Người Dùng trong việc giải quyết các xung đột, tranh chấp, khiếu nại có thể phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn TMĐT Cofa. Người Dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên Cofa hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau Thời Gian Cofa Đảm Bảo.

c. Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền cho sản phẩm thuộc Cofa Mall được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ Cofa Mall.

3. ĐIỀU KIỆN YÊU CẦU TRẢ HÀNG/HOÀN TIỀN

a. Người Mua đồng ý rằng Người Mua chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:

i. Người Mua đã thanh toán bằng cách phương thức thanh toán hợp lệ và trực tiếp trên Trang Cofa nhưng (i) không nhận được Sản Phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ các Sản Phẩm đã đặt, hoặc (iii) nhận được Sản Phẩm là hàng giả, hàng nhái;

ii. Sản Phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

iii. Người Bán giao sai Sản Phẩm cho Người Mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);

iv. Sản Phẩm mà Người Mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người Bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

v. Sản Phẩm hết hạn sử dụng;

vi. Người Bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người Mua trả hàng (tuy nhiên Cofa sẽ cần Người Bán xác nhận lại những thỏa thuận này);

vii. Người Mua trả hàng do thay đổi nhu cầu mua Sản Phẩm và Sản Phẩm đã mua (bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn GTGT, tem phiếu bảo hành (nếu có)) với điều kiện Sản Phẩm vẫn còn trong tình trạng nguyên vẹn, nguyên tem, nguyên hộp và chưa qua sử dụng như khi Người Mua nhận hàng từ đơn vị vận chuyển. Sản Phẩm trong trường hợp này không phải là Sản Phẩm hạn chế trả hàng.

b. Người Mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 15 (mười lăm) ngày) kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công. Riêng đối với các Sản Phẩm là thực phẩm tươi sống và đông lạnh, Người Mua cần gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công. Một số trường hợp Người Mua có nhu cầu trả hàng/hoàn tiền sau thời hạn trên, Cofa sẽ xem xét và có thể hỗ trợ Người Mua được trả hàng/hoàn tiền trong phạm vi phù hợp với Chính Sách Cofa.

c. Tất cả các yêu cầu trả hàng hoàn tiền phải được thực hiện trên web Cofa.

d. Cofa luôn xem xét cẩn thận các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người Mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều Khoản Dịch Vụ của Cofa.

4. QUYỀN CỦA NGƯỜI BÁN

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người Mua, Cofa sẽ xem xét và quyết định cho Người Mua được trả hàng/hoàn tiền, đồng thời thông báo (i) về yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người Mua hoặc (ii) quyết định xử lý yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Cofa cho Người Bán trên Ứng Dụng Cofa và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại. Người Bán cần gửi phản hồi trong vòng 02 ngày lịch (hoặc thời hạn khác được quy định bởi Cofa trong từng thời điểm) kể từ ngày nhận được thông báo của Cofa nếu không đồng ý với quyết định hoàn tiền của Cofa hoặc chưa nhận được Sản Phẩm Hoàn Trả/Sản Phẩm Hoàn Trả không thuộc các trường hợp mà Người Mua được hoàn hàng/trả tiền hoặc Sản Phẩm Hoàn Trả bị hư hỏng, mất mát trong quá trình hoàn trả. Sau thời gian này mà Cofa không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người Bán, Cofa hiểu rằng Người Bán hoàn toàn đồng ý với quyết định xử lý của Cofa và không có khiếu nại đối với quyết định xử lý này. Việc hoàn tiền cho Người Mua có thể được Cofa cân nhắc thực hiện mà không cần Người Mua phải hoàn trả hàng cho Người Bán.

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HOÀN TRẢ 

Để hạn chế các rủi ro phát sinh liên quan đến việc hoàn trả Sản Phẩm, Người Mua lưu ý cần phải đóng gói Sản Phẩm Hoàn Trả theo quy định về đóng gói hàng hóa được quy định tại Chính Sách Vận Chuyển Cofa và gửi trả Sản Phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn thuế GTGT, tem phiếu bảo hành (nếu có) và Sản Phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người Mua bắt buộc phải quay video và/hoặc chụp lại ảnh Sản Phẩm ngay khi nhận được và trong lúc đóng gói Sản Phẩm Hoàn Trả về để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau. Cofa sẽ thông báo cho Người Mua về việc phải cung cấp video hay ảnh chụp trong từng trường hợp cụ thể.

6. CHI PHÍ HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

6.1. Với Sản Phẩm mua tại Cofa Mall, Người Mua có thể lựa chọn hoàn trả Sản Phẩm:

a. Theo hình thức “Lấy hàng hoàn trả tại nhà” hoặc “Gửi hàng tại bưu cục”: Người Mua không phải thanh toán bất cứ chi phí vận chuyển nào cho việc trả hàng;

b. Theo hình thức “Tự sắp xếp”: Người Mua cần thanh toán trước chi phí vận chuyển cho việc trả hàng. Cofa sẽ hoàn lại số tiền bằng với chi phí vận chuyển mà Người Mua đã thanh toán cho đơn vị vận chuyển thông qua “Số Dư Tài Khoản Cofa” trên Ứng Dụng Cofa trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày Người Mua đã gửi Sản Phẩm Hoàn Trả cho đơn vị vận chuyển và yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người Mua được chấp nhận.

6.2. Với Sản Phẩm không thuộc Cofa Mall, Người Mua có thể lựa chọn hoàn trả Sản Phẩm:

a. Theo hình thức “Lấy hàng hoàn trả tại nhà” hoặc “Gửi trả hàng tại bưu cục”: Người Mua không phải thanh toán bất cứ chi phí vận chuyển nào cho việc trả hàng.

b. Theo hình thức “Tự sắp xếp”: Người Mua cần thanh toán trước chi phí vận chuyển cho việc trả hàng. Cofa sẽ hỗ trợ hoàn lại một phần chi phí vận chuyển cho việc trả hàng dưới hình thức Cofa Xu theo chính sách của Cofa khi Người Mua đáp ứng được các điều kiện để được hỗ trợ trả hàng trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày Người Mua đã gửi Sản Phẩm Hoàn Trả cho đơn vị vận chuyển và yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người Mua được chấp nhận.

7. HOÀN TIỀN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HOÀN TRẢ 

7.1. Cofa sẽ chỉ hoàn tiền cho Người Mua  thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Người Bán xác nhận đã nhận được Sản Phẩm Hoàn Trả; hoặc

b. Người Mua chấp nhận đề xuất hoàn tiền không cần trả Sản Phẩm của Người Bán; hoặc

c. Người Mua được Cofa quyết định hoàn tiền ngay mà không cần Người Mua trả Sản Phẩm; hoặc 

d. Đơn hàng của Người Mua đủ điều kiện được trả hàng/hoàn tiền và Cofa quyết định cho Người Mua được hoàn tiền khi Người Mua đã gửi trả Sản Phẩm cho đơn vị vận chuyển và đơn vị vận chuyển xác nhận đã nhận được Sản Phẩm Hoàn Trả.

7.2. Trong trường hợp Người Mua không có lịch sử vi phạm các chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của Cofa thì Cofa, trong một số trường hợp, sẽ quyết định việc hoàn tiền ngay cho Người Mua mà không cần phải chờ Người Mua trả Sản Phẩm hoặc đáp ứng các trường hợp được quy định tại Điều 7.1 nêu trên.

7.3. Cofa sẽ tự động hoàn tiền cho Người Mua trong trường hợp Người Bán không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước.

Để biết thêm thông tin về thời hạn phản hồi của Người Bán, vui lòng nhấn vào đây.

Để biết thêm thông tin về việc hoàn tiền không cần trả Sản Phẩm, vui lòng nhấn vào đây.

7.4. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào Số Dư Tài Khoản Cofa, Ví CofaPay, hoặc thẻ tín dụng/ ghi nợ của Người Mua đã đăng ký với Cofa. Để biết thêm chi tiết về thời gian hoàn tiền, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại  đây.

7.5. Đối với các trường hợp hoàn tiền ngay do Người Bán đề xuất, số tiền hoàn trả sẽ do hai Bên tự thỏa thuận với nhau nhưng không được thấp hơn 50% giá trị của Sản Phẩm Hoàn Trả. Trường hợp Cofa nhận được khiếu nại từ Người Mua vì lý do Người Bán hoàn tiền thấp hơn 50% giá trị của Sản Phẩm Hoàn Trả thì Cofa, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền cấn trừ từ Số Dư Tài Khoản Cofa của Người Bán đó số tiền chênh lệch (được xác định bằng 100% giá trị Sản Phẩm Hoàn Trả trừ đi số tiền đã hoàn lại cho Người Mua) để thanh toán cho Người Mua mà không cần phải thông báo hay được sự đồng ý của Người Bán. Quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, đảm bảo tính minh bạch và công bằng của Chính sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Cofa.

7.6. Trường hợp Người Mua gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền sau khi Cofa đã thanh toán cho Người Bán và được Cofa đồng ý hoàn tiền, Cofa sẽ điều chỉnh khoản tiền đã thanh toán cho Người Bán để hoàn lại cho Người Mua.

8. LIÊN LẠC GIỮA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

Cofa khuyến khích Người Mua chủ động liên hệ với Người Bán để thương lượng và giải quyết với nhau thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên hệ thống Cofa khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh liên quan giao dịch mua Sản Phẩm. Lưu ý rằng việc sử dụng các kênh liên lạc bên ngoài hệ thống Cofa có thể sẽ có rủi ro cho Người Mua khi hệ thống Cofa không thể lưu lại bằng chứng của việc thương lượng này.

9. TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN

a. Trong trường hợp Người Mua và Người Bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người Mua và Người Bán có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.

b. Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với Cofa về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía Cofa mà Cofa cho là hợp lý, theo từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp đó, Người Bán và Người Mua cùng đồng ý rằng một khi Cofa đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho Người Bán theo quy định của Thời Gian Cofa Đảm Bảo, Cofa có quyền tạm hoãn thanh toán cho Người Bán cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Người Bán và Người Mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho Người Bán theo Chính Sách Cofa Đảm Bảo, Cofa có quyền điều chỉnh số tiền đã thanh toán sau khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Người bán và Người mua.

10. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

a. Người mua và Người bán đồng ý bồi thường và giữ cho Cofa không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của Cofa theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.

b. Chính Sách này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày đăng tải lên Sàn Thương Mại Điện Tử Cofa. Để tham khảo phiên bản trước của Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền, vui lòng bấm vào ĐÂY.