Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Thông tin và phạm vi thu thập

 • Để truy cập một số dịch vụ tại cofa.vn, quý khách có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (thành viên), bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, email.
 • Chúng tôi cũng thu thập thông tin về số lần viếng thăm, số liên kết bạn click, những thông tin khác liên quan đến việc kết nối trang của cofa.vn và các thông tin mà trình duyệt web quý khách sử dụng khi truy cập website bao gồm: IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian.
 • Chúng tôi có thể sử dụng cookies của Google Analytics hoặc cookies của bên thứ ba để thu thập thông tin, tối ưu hóa và phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin để:

 • Hỗ trợ khách hàng khi mua sắm.
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng.
 • Cái thiện dịch vụ để tăng trải nghiệm cho khách hàng.
 • Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên thực hiện hủy bỏ. Tất cả mọi thông tin sẽ được bảo mật trên cofa.vn.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu cofa.vn thực hiện việc này. các bạn có thể liên lạc qua email support@cofa.vn để được hỗ trợ.

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên cofa.vn được chúng tôi đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Việc sử dụng thông tin sẽ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý của khách hàng.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn, kế toán chứng từ.
 • Ban quản trị cofa.vn khuyến cáo thành viên nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của mình và không nên chia sẻ với bất kì người nào khác.